خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: درخواست صدور پروانه تاسیس و بهره برداری تشکل های مکانیزاسیون
شناسه خدمت: 13021188103
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: ایجاد تشکل های کشاورزی در جهت رفع  موانع و ارتقاء  وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی
بستر ارائه خدمت:
تلفن گویا 07633662540
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

اساسنامه

  • کپی مدارک اعضاء(حضور یک کارشناس کشاورزی الزامی)
  • مدارک آب و زمین جهت محل شرکت(حداقل 500 متر )در صورت عدم زمین ،درخواست از امور اراضی  حداکثر2000 متر
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مرکز خدمات جهاد کشاورزی - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان - سازمان جهاد کشاورزی - مهندس مجتبی خوارزمی 09107070104

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 http://www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده