خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: درخواست صدور شناسنامه زنبور داری
شناسه خدمت: 13021182101
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: دریافت شناسنامه  پرورش زنبورداری  و دریافت خدمات حمایتی از شرکت های تعاونی پرورش دهندگان زنبور عسل شهرستان
بستر ارائه خدمت:
مشاهده فهرست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • شناسنامه
  • کارت ملی
  • عکس
  • پایان خدمت
  • اخرین مدرک تحصیلی
  • معرفی نامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
  • مدرک تحصیلی مرتبط
هزینه ارائه خدمت:

1000000 ( یک میلیون ) ریال به حساب شماره 500468083

مسئول ارائه خدمت:

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان / معاونت بهبود تولیدات دامی   ویا سازمان جهاد کشاورزی- آقای عباس زارعی   09902168150

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده