خبرها


با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در سالن مدیریت امور اراضی برگزار شد: کمیسیون رفع تداخلات ارضی کشاورزی استان هرمزگان

 جلسه رفع تداخلات اراضی با حضور عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی سازمان و دیگر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان:  شانزدهمین  کمیسیون رفع تداخل اراضی استان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و سایر اعضاء و شرکتهای مشاور برگزار شد.

 به گفته شفیعی مدیر امور اراضی سازمان: بررسی پلاک‌های برخی از مناطق شهرستان پارسیان، بندرلنگه و بندرعباس در این جلسه پس از اتمام کار کارشناسی و اتخاذ آرا مراحل رفع تداخل آن‌ها به پایان رسید.

گتنی است:  از ۱۰ پلاکی که به مساحت ۴۵۶۰۰ هکتار  در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، مساحت ۱۷۵۸ هکتار به عنوان مستثنیات تثبیت گردید.