خبرها


اجرای پروژه‌های آبخیزداری در بالادست دشت‌ها با هدف تغذیه آبخوان امری ضروری است

به گزارش روابط‌عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، مهندس مسعود گرگیج معاون بهبود‌ تولیدات‌ گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در نشست  مکان‌یابی پروژه‌های آبخیز‌داری در بالادست دشت‌های‌کشاورزی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت توسعه طرح‌های آبخیزداری، اظهارداشت: اگر مجموعه فعالیت‌های آبخیزداری در بالا دست دشت‌های کشاورزی با جدیت دنبال و اجرایی شود موجب خواهد شد که فرصت‌های بسیاری پیش‌روی کشاورزی استان قرار بگیرد که یکی از آن‌ها کمک به پایدارسازی منابع آب مورد نیاز کشاورزی است و می‌تواند حجم آبخوان دشت‌ها را تعادل بخشد.

وی با تاکید بر اهمیت طرح‌های آبخیزداری در احیا و تعادل‌بخشی  سفره‌های آب زیرزمینی، افزود: تشکیل کمیته هم‌اندیشی آبخیزداری و سازمان جهادکشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد، و در اسرع وقت مشکلات حوزه آب کشاورزان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

معاون بهبود‌ تولیدات‌ گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان‌کرد: مطالعات علمی در اجرای طرح‌های آبخیزداری بسیار حائز شود و در این راستا بایستی مسائل مربوط به کنترل، حفظ و پخش آب حاصل از سیلاب در جهت توسعه کشاورزی، و جلوگیری از رسوب آب در دهانه سدها مورد توجه قرار گیرد.

گرگیج ادامه‌داد: با توجه به شرایط موجود و خشکسالی که در استان هرمزگان اتفاق افتاده است انجام این قبیل فعالیت ها در بالا دست دشت‌های‌کشاورزی استان ضروری است و مانع از ضرر و زیان‌های اقتصادی ناشی از عدم تامین آب پایدار برای کشاورزان استان می‌شود .

وی خاطرنشان‌کرد: دقت در جانمایی  احداث سدها در بالا دست دشت‌های‌کشاورزی از دیگر موارد مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد و با مطالعات علمی و بررسی‌های کارشناسی انجام شود.

انتهای پیام/