خبرها


جلسه هماهنگی شورای بخش های کشاورزی استان

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در جلسه هماهنگی شورای بخش کشاورزی: در جهت افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی اجرای طرح آبیاری زیر سطحی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در اولویت کار های سازمان جهاد کشاورزی قرار میگیرد.

به پیشنهاد رییس سازمان جهاد کشاورزی صنف کشاورزی نسبت به معرفی بهره برداران فعال و صاحب نظر و علاقه مند جهت عضویت در کمیته هم اندیشی بخش کشاورزی اقدام نماید.

عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت : تشکیل جلسات هماهنگی با محوریت صنف در جهت تسریع در سنددار کردن اراضی کشاورزان با ادارات مرتبط با هدف تعدیل تعرفه نقشه برداری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین وی در پایان با اشاره به اهمیت تشکیل اتحادیه آبزیان،خواستار تسریع در تشکیل این اتحادیه با همکاری صنف و اداره کل شیلات گردید.