خبرها


ثبت نام پذیرفته شدگان نهمین آزمون استخدام مشترک دستگاه های اجرایی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان میرساند جهت ارائه مدارک از تاریخ 20 شهریور سال جاری لغایت 23 شهریور سال جاری در ساعت اداری با در دست داشتن اصل و تصاویر مدارک شامل 1- مدارک قبولی سایت سنجش 2 -شناسنامه داوطلب 3 -شناسنانه فرزند جهت استفاده از امتیاز 4- مدرک تحصیلی 5 -معرفی نامه سهمیه خانواده شهدا _جانبازان و ایثارگران 6- کارت ملی 7- کارت پایان خدمت برای آقایان 8- تکمیل فرم استشهاد محلی به امورر اداری سازمان جهادکشاورزی واقع در ابتدای خیابان طلوع طبقه اول مراجعه نمایند. ضمنا جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان (http://hormozgan-agri-jahad.com/) مراجعه نمایند .