خبرها


چهارمین نشست گلخانه داران و بهره برداران باغی استان هرمزگان با ریاست محترم سازمان

چهارمین نشست گلخانه داران و بهره برداران باغی استان هرمزگان با حضور آقایان مهندس مویدی رییس سازمان، دکتر نظری مدیر کل روابط بین الملل استانداری، مدیر تعاون روستایی، مدیران و معاونین سازمان، معاونت غذا و دارو صنف کشاورزی، خانه کشاورز ، اتاق بازرگانی، نظام مهندسی و بانک کشاورزی برگزار گردید در این نشست نحوه صادرات محصولات ، بازار رسانی و شناسایی بازارها جدید صادراتی، بررسی آخرین وضعیت دستورالعمل های صادراتی و مسائل و مشکلات باغداران و تولید کنندگان محصولات گلخانه ای ، مورد بررسی قرار گرفت.اخبار برگزیده