خبرها


برگزاری ششمین کاروان ترویج ارتقا بهره وری کشاورزی پرورش میگو با موضوع بیماری های نوپدید ( لکه سفید میگو )

در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ ششمین کاروان ترویج ارتقا بهره وری کشاورزی پرورش میگو با موضوع بیماری های نوپدید ( لکه سفید میگو ) با حضور 20 نفر از پرورش دهندگان میگو ، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی ، رئیس امور اراضی استان ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری ، مدیر صنایع سازمان ، مدیر کل محترم و کارشناسان اداره کل شیلات استان .رییس محترم سازمان نظام دامپزشکی استان رئیس و محققین پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، رئیس شرکت شهرک ها ، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان میگو استان و مدیر و کارشناسان هماهنگی ترویج کشاورزی در استان هرمزگان و شهر بندر عباس برگز گردید.
پس از خوش امدگویی سرکار خانم مهندس بشیرزاده مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی ، آقای مهندس مویدی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در خصوص هدف از تشکیل کاروان های بهره وری و ضرورت احصا مشکلات پرورش دهندگان میگو مطالبی ارایه نمودند
سپس آقای مهندس پیری معاون محترم دفتر دانش و فناوری های کشاورزی در خصوص اهداف و ضرورت برگزاری کاروان های بهره وری توضیحات کاملی مطرح فرمودند . سپس مدیرکل محترم شیلات وضعیت تولید میگو در استان و مسائل و مشکلات سایت های پرورش میگو در استان را تشریح نمودند . همچنین ریاست محترم پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس جناب آقای دکتر مرتضوی نیز وضعیت پرورش میگو استان و بیماری لکه سفید میگو و راه های پیشگیری از آن را کامل تشریح نمودند
و در ادامه ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی استان جناب آقای دکتر بهاری سخنرانی علمی کاملی در خصوص بیماری ها و بهداشت میگو با تاکید بر بیماری لکه سفید میگو برای حضار ارائه نمودند . سپس آقای دکتر مرتضوی نیز پاور پوینت کاملی در خصوص چگونگی پیشگیری از بروز بیماری لکه سفید و شرایط استاندارد سازی سایت های پرورش میگو عنوان کردند. و در ادامه پنل تخصصی پرسش و پاسخ با مدیریت ریاست محترم اتحادیه پرورش دهندگان میگو آقای دکتر بازرگان تشکیل و به کلیه سوالات اساسی بهره برداران پاسخ و مصوباتی برای پیگیری به تایید روسا و مدیران دستگاه های اجرایی رسید و در ساعت 12:45 دقیقه برنامه با جمع بندی ریاست محترم سازمان به پایان رسیداخبار برگزیده