خبرها


عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی در سفر یکروزه به شهرستان رودان از طرح های کشاورزی این شهرستان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ، عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی در سفر یکروزه به شهرستان رودان از طرح های کشاورزی این شهرستان بازدید کرد این مقام مسئول از طرح احداث گلخانه هیدروپونیک به مساحت ۸ هکتار بازدید نمود و در خصوص مسائل و مشکلات بهره بردار، پیشرفت فیزیکی طرح و همچنین تسریع در عملیات اجرایی احداث سازه های گلخانه مطابق ضوابط بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین در ادامه از طرح احداث گلخانه یک هکتاری تولید نهال گرمسیری و طرح یکپارچه سازی اراضی در روستاهای سرجوییه، سنگ رستم و خراجی در شهرستان رودان بازدید به عمل آوردنداخبار برگزیده