خبرها


بررسی موانع و مشکلات تکمیل شهرک شیلاتی پرورش میگوی حسنلنگی

بررسی موانع و مشکلات تکمیل شهرک شیلاتی پرورش میگوی حسنلنگی
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در معیت جناب آقای مهندس دوستی استاندار محترم استان هرمزگان و جناب آقای دکتر مرادی نماینده مردم استان هرمزگان وجناب آقای دریایی مدیرکل شیلات استان و مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان و با حضور سهامداران محترم شهرک شیلاتی مذکور از محل اجرای پروژه که دارای ۸۵% پیشرفت فیزیکی می باشد بازدید بعمل آوردند و سپس در جلسه ای که در مسجد روستای خرگی برگذار گردید موانع و راهکارهای پیش رو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ گردید با توجه به پیگیری های مکرر مدیر شرکت شهرک های کشاورزی وجلسات متعدد با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی وبهره برداران سایت مذکور و تصمیمات اتخاذ شده نسبت به برگزاری مناقصه وبارگذاری اسناد از طریق سایت اقدام نموده که در تاریخ 1401/4/29 باز گشایی پاکات انجام وپیمانکار مربوطه انتخاب می گردد. همچنین استاندار محترم قول مساعد دادند که درصورت کسری اعتبار نسبت به تامین اعتبار مربوطه اقدام خواهند نمود.و بعداز انعقاد قرارداد اجرایی گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی بصورت هفتگی به ایشان ارسال گردد.اخبار برگزیده