خبرها


به مناسبت هفته جهاد کشاورزی دیدار مدیران جهاد کشاوری شهرستانها با فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان

به مناسبت هفته جهادکشاورزی ، مدیر ان جهادکشاورزی شهرستان ها  با  فرماندار شهرستان و ائمه جمعه دیدار و گفتگو کرده و گزارش عملکرد مدیریت خودرا تشریح نمودند .