خبرها


آغاز برداشت گوجه فرنگی از مزارع شهرستان بندرخمیر

آغاز برداشت گوجه فرنگی از مزارع شهرستان بندرخمیر

 

مدیر جهاد کشاورزی بندر خمیر از آغاز برداشت گوجه  فرنگی خارج از فصل در این شهرستان خبر داد برداشت گوجه فرنگی از سطح 1700 هکتار از مزارع این شهرستان از  اوایل دی ماه آغاز و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه می یابد. کهورستان ، چاماخور و دشت جیحون از مناطق عمده  تولید گوجه فرنگی در شهرستان بوده و بیشترین ارقام کشت شده گوجه فرنگی 8320 ، سان سید ، اولا و برنتا می باشد شایان ذکر است گوجه فرنگی تولید شده در کهورستان با داشتن کیفیت و بازارپسندی بالا علاوه بر تأمین گوجه فرنگی در سطح کشور بخشی از محصول به کشورهای روسیه ، عراق و افغانستان صادر می گردد. شهرستانهای تهران مشهد و تبریز از بازارهای عمده داخل کشور می باشد . پیش بینی میشود در سال جاری بیش از 100000 تن محصول در سطح مزارع شهرستان برداشت و عرضه شود.