خبرها


اغاز کشت قراردادی گندم در هرمزگان
معاون بهبود تولیدات گیاهی  سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از اغاز کشت قراردادی گندم در هرمزگان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان مهدی ترابی  گفت : با توجه به دستور مقام عالی وزارت کشت قراردادی گندم در هرمزگان آغاز شد .
وی افزود : این نوع کشت با هدف تامین منابع مالی برای تامبن نهاده های  کشت گندم انجام می گیرد .
معاون بهبود تولیدات گیاهی  سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در خصوص این کشت قراردادی اظهار داشت : قراردادی بین کشاورزان و شرکت بازرگانی دولتی ایران منعقد می شود ، کشاورزان می توانند نهاده های خود را تحویل بگیرند و هزینه های خود را پس از برداشت گندم پرداخت کنند و امیدواریم که این روش کمک موثری در جهت تولید گندم داشته باشیم .
ترابی همچنین گفت : در سالجاری 11 هزار 800 هکتار گندم در استان کشت شده است .