خبرها


بازدید آموزشی سربازان سپاه از واحد گلخانه ای رودان
در راستای برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان رودان ، پس‌از انجام آموزش های تئوری با موضوع، آشنایی با کشت محصولات گلخانه ای ، بازدید آموزشی از واحد گلخانه ای با هماهنگی اداره آموزش و ترویج کشاورزی  و با حضور کارشناسان واحد باغبانی و حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.
(روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان)