خبرها


 بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مناطق زلزله زده و آسیب دیده
 سرکشی و بازدید مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مناطق زلزله زده و آسیب دیده شهرستان بندرعباس .
در تاریخ 1400/8/25 حاج آقای شرفی ، مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به همراه حاج آقای حمزه ای (مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی ) ، بارانی (رئیس اداره آموزش عقیدتی ، فرمانده پایگاه بسیج سازمان و مسئول گروه جهادی حیدریون ) ، آقای سرودی  ( رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی فین ) و  آقای هاشمی ( رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی رضوان ) ، جهت بررسی وضعیت خسارات زلزله به هموطنان آسیب دیده در  مجموعه های بخش کشاورزی و دامپروری ، احوالپرسی و دلجویی از آسیب دیدگان و زیان دیدگان و نیز توزیع اقلام معیشتی به نیازمندان آسیب دیده از زلزله (شامل : کیسه های برنج ده کیلوگرمی ، روغن مایع خوراکی بطری یک کیلوگرمی ، بسته های یک کیلوگرمی عدس ، نخود و لوبیا و قوطی یک کیلوگرمی رب گوجه ) از مناطق فین ، رضوان ، گیشان و ذرتو در شهرستان بندرعباس به صورت میدانی بازدید و سرکشی بعمل آوردند . که گزارش این بازدید جهت استحضار نماینده معزز مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی مسئولین سازمان پس از جمع بندی  متعاقبا ارسال خواهد شد  .