خبرها


کارگاه توجیهی این آفت سرخرطومی حنایی خرما در بندرعباس
طی بازدید به عمل آمده مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ از مناطق آلوده به سرخرطومی حنایی خرما در روستای هماگ دهستان سیاهو، کارگاه توجیهی این آفت توسط افراد خبره برگزار گردید.
نکات لازم شامل نحوه سمپاشی،ضدعفونی،تیمار کردن و کنترل صحیح آفت به صورت عملی آموزش داده شد.
در این کارگاه آموزشی کارشناس محترم حفظ نباتات مدیریت‌جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس جناب آقای صادقی ،رؤسای محترم مراکز جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس و کارشناسان محترم  مراکز جهادکشاورزی بندرعباس حضور داشتند.
همچنین مقرر گردید رؤسا و کارشناسان محترم مراکز در مناطق تحت پوشش خود ردیابی را به صورت صحیح انجام داده و گزارش را به صورت هفتگی به مدیریت شهرستان بندرعباس ارسال نمایند.