خبرها


بهره برداری از ۵ واحد گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳هکتار با حضور استاندار هرمزگان
بهره برداری ۵ واحد گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳هکتار با اعتباری بالغ بر ۹۲ میلیارد ریال که ۳۲ میلیارد آن از محل اعتبارات بانک کشاورزی و ۶۰  میلیارد آن سرمایه گذاری بخش خصوصی است در شهرستان پارسیان افتتاح گردید.
با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان ،معاونت تولیدات گیاهی سازمان، فرماندار پارسیان، مدیریت جهاد کشاورزی پارسیان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، ۳ هکتار گلخانه سبزی و صیفی در پارسیان به بهره برداری رسید
 این ۵ واحد گلخانه جمعا" به مساحت ۳ هکتار با اعتبار کل ۹۲ میلیارد ریال که ۳۲ میلیارد آن از محل اعتبارات بانک کشاورزی و ۶۰ میلیارد آن از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی با اشتغال ۳۰ نفر میباشد
گفتنی است در حال حاضر بیش از ۳۶ واحد گلخانه سبزی و صیفی فعال به مساحت ۲۷ هکتار در شهرستان پارسیان وجود دارد و تا پایان سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۰ هکتار به ۳۷هکتار خواهد  رسید .
( روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان پارسیان)