خبرها


تقدیر استاندار هرمزگان از عملکرد جهاد کشاورزی هرمزگان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و رعایت عفاف و حجاب

استاندار هرمزگان از عملکرد جهاد کشاورزی هرمزگان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و رعایت عفاف و حجاب تقدیر کرد . 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان فریدون همتی با لوح تقدیری از عملکرد جهاد کشاورزی هرمزگان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و رعایت عفاف و حجاب تقدیر کرد .

این ارزیابی توسط ستاد صیانت در راستای برنامه های توسعه و تحول اداری و با هدف ایجاد فضای مناسب از طریق معرفی الگوهای برتر سازمانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی انجام می گردد .