خبرها


هشدار : نماتدکشNK گیاهی غیر مجاز  با نام " نماکوب "  nemakob مصرف نکنید

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان از توزیع  نماتدکشNK گیاهی غیر مجاز  با نام " نماکوب "  nemakob خبرداد .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد : بر اساس گزارشات واصله مبنی بر توزیع ترکیب غیر مجاز تحت عنوان نماتد کش گیاهی نماکوب در فهرست سموم مجاز کشور به ثبت نرسیده است و عوامل دخیل در امر تدارک و توزیع ترکیب ذکرشده فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع و بدون اخذ مجوز مبادرت به توزیع آن نموده اند .

وی افزود : از همه کشاورزان منطقه خواستاریم از تهیه و توزیع و مصرف این برندخودداری و متخلفین برابر مقررات و ضوابط قانونی برخورد لازم صورت می گیرد .