خبرها


رییس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهادکشاورزی: پاسخگویی ۱۰۰ درصدی جهادکشاورزی هرمزگان در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 رییس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهادکشاورزی گفت: پاسخگویی 100 درصدی به تمامی پرسش های مطرح شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مصادیق رعایت حقوق شهروندی است .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، علیمراد سرافرازی رییس مرکز روابط عمومی و امور بین المل وزارت جهادکشاورزی طی نامه ای از باقرزاده همائی رییس جهادکشاورزی استان هرمزگان به دلیل پاسخگویی 100 درصدی به سوالات مطرح شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط این سازمان قدردانی کرد.

وی همچنین در این نامه متذکر شده است؛ بیست و ششم آبان ماه با دومین سالروز اتصال آن سازمان به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همزمان بوده که از اهتمام باقرزاده رییس جهادکشاورزی استان هرمزگان و علی اصغر خلیلی نماینده این سازمان در سامانه به جهت پاسخگویی 100 درصدی به تمامی پرسش های مطرح شده قدردانی می شود.

رییس مرکز روابط عمومی و امور بین المل وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: پاسخگویی 100 درصدی به تمامی پرسش های مطرح شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مصادیق رعایت حقوق شهروندی است .

سرافرازی با تاکید بر لزوم توسعه ارتباطی در بخش کشاورزی خاطرنشان ساخت: گزارش منظم و دوره ای از عملکرد ستاد وزارت و سازمان های تابعه از سوی دبیرخانه مرکزی سامانه که مستقردر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده به دفتر وزیر نیز ارسال می شود.

گفتنی است؛ سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان به تمامی درخواست های مطرح شده در سامانه کاملا پاسخ داده بود و هیچگونه شکایت و پاسخ به شکایت نیز در این سامانه نداشته است.