اخبار شهرستان‌ها


افتتاح طرح آبیاری تحت فشار و جاده بین مزارع در بخش مرکزی با حضور فرماندار و بخشدار محترم و مسولین شهرستانی در دومین روز از هفته دولت.

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار و جاده بین مزارع در بخش مرکزی با حضور فرماندار و بخشدار محترم و مسولین شهرستانی در دومین روز از هفته دولت. روابط‌عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک.