منابع آزمون کارشناسان ناظر شبکه مراقبت ۱۳۹۶

آفات و بیماری‌های مهم گندم

دوره آموزشی فروشگاه‌های سموم

دستورالعمل اجرایی ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی

بیماری جاروک لیموترش

دستورالعمل اجرایی مبارزه تلفیقی با علف‌های هرز مزارع گندم استان هرمزگان

دستورالعمل شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی و کنترل تلفیقی آفات خرما

تقویم فصلی مدیریت کنترل آفت پسیل مرکبات در استان هرمزگان

مدیریت تلفیقی عوامل زیان رسان در سبزی و جالیز

سرخرطومی حنایی خرما

شناسایی و ردیابی سرخرطومی حنایی خرما

عملیات اجرایی کنترل و مبارزه با سن غلات کشور

فهرست آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مهم محصولات عمده کشاورزی، سموم و روش‌های توصیه شده جهت کنترل آن‌ها

کاشت، داشت و برداشت گندم

دستور کار مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز در زراعت کلزا

دستور العمل احرایی مدیریت زنجرک خرما

مدیریت تلفیقی عوامل زیان رسان در گلخانه‌های سبزی و جالیز

مینوز برگ گوجه‌فرنگی

دستورالعمل ردیابی، شناسایی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای