خبرها


بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی از اراضی روستای کلیتوئیه بخش احمدی/مویدی: ۱۶ هزار هکتار از اراضی حاجی آباد در سال گذشته رفع تداخلات شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به همراه مهندس حمزه پور مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی ، مهندس موسوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از اراضی وقنوات روستای کلیتوئیه بخش احمدی بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این باره اظهار کرد: در این بازدید مسائل و مشکلات مربوط به رفع تداخلات ، صدور اسناد اراضی کشاورزی و وضعیت پلاکهای رفع تداخل مناطق تیاب، جائر ،پور ،کلیتوئیه و سراح در بخش احمدی مورد بررسی قرار گرفت .

وی افزود: وضعیت نقشه و اسناد مسکونی مدیریت بنیاد مسکن در پلاکهای مذکور و همچنین بررسی وضعیت نقشه های اراضی جهت صدور سند مالکیت در مناطق آشکارا و شمیل نیز در دستور کار قرار گرفته است .

در پایان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 16 هزار هکتار از اراضی شهرستان حاجی آباد رفع تداخلات شده و در سال جاری تا کنون 12هزار هکتار از اراضی شهرستان در دستور کار جهت رفع تداخلات اراضی قرار گرفته است.