خبرها


مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی منصوب شد .
حکم انتصاب
طی حکمی از سوی مسعود رمضانپور ، معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، سیروس بشیرزاده  به عنوان مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی  منصوب شد.
پیش از این عبدالحمید احمدی عهده دار این مسولیت بود. 
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان


اخبار برگزیده