خبرها


نشست تشریح برنامه های  پیشنهادی مدیریت امور باغبانی

نشست تشریح برنامه های  پیشنهادی مدیریت امور باغبانی در سال ۱۴۰۱ با حضور اقای  ترابی معاون بهبود تولیدات گیاهی ،  گرگیج مدیر امور باغبانی و مدیران شرکت شهرکهای کشاورزی ، صنایع ، توسعه بازرگانی و سرمایه گذاری برگزار شد در این نشست برنامه های مدیریت امور باغبانی در خصوص توسعه گلخانه ها ، اصلاح باغات ، تولید نهال ، تولید نشا جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری هرمزگان ، تشریح شد.اخبار برگزیده