خبرها


جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی بخش کشاورزی استان هرمزگان با محوریت سفر ریاست محترم جمهور به استان هرمزگان

جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی بخش کشاورزی استان هرمزگان باحضور مدیران روابط عمومی ادارات و دستگاههای تابعه وزارت جهاد کشاورزی در استان هرمزگان با محوریت سفر ریاست محترم جمهور به استان هرمزگان برگزار شد 

در این جلسه مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  در خصوص سفر قریب الوقوع ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت به استان  گفت :  تشکیل تیم منسجم و قوی از بخش کشاورزی جهت مستندسازی کامل سفر لازم است و بایستی  یک تیم مستندساز مشترک و قوی از اعضا و رسانه های منتخب تشکیل و با تشکیل گروهی مجازی موضوع اطلاع رسانی را در سفر مقام عالی وزارت با هماهنگی همه دستگاهها  و بطور کامل پوشش دهد.