خبرها


جلسه ‌ کمیته فنی گندم در شهرستان حاجی آباد

جلسه ‌ کمیته فنی گندم در شهرستان حاجی آباد  برای بررسی مسائل و مشکلات  کشت گندم  و کلزا  و  چگونگی روند توزیع بذر  در سال زراعی ۱۴۰۱۱۴۰۰ با حضور دکتر ترابی و مهندس گرگیج و خاکسار و مدیرجهادکشاورزی شهرستان و مسئولین مراکز جهادکشاورزی و کارشناسان زراعت در شهرستان حاجی آباد برگزارشد .