خبرها


بازدید سرزده مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی هرمزگان از دو کشتارگاه بندرعباس

بازدید سرزده مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به همراه  مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی و بیش اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از دو کشتارگاه بندرعباس ( کشتارگاه صنعتی دام واقع در قلعه قاضی و کشتارگاه دام با باغلام) , که در این سرکشی و بازدید در جریان  فعالیت این مراکز در راستای نظارت برذبح شرعی و پشتیبانی و رفع موانع قرار گرفتند .