خبرها


طرح تجمیع اراضی و ابیاری تحت فشار بخش احمدی با پرداخت خودیاری تکمیل می شود

سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: طرح تجمیع اراضی و ابیاری تحت فشار در روستای سراح  بخش احمدی با پرداخت 15 درصد سهم خودیاری کشاورزان منطقه تکمیل می شود .

طرح تجمیع اراضی و ابیاری تحت فشار بخش احمدی با پرداخت خودیاری تکمیل می شود
سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: طرح تجمیع اراضی و ابیاری تحت فشار در روستای سراح بخش احمدی با پرداخت 15 درصد سهم خودیاری کشاورزان منطقه تکمیل می شود .
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، علی اصغر خلیلی در خصوص مطالب درج شده در فضای مجازی در خصوص عقب ماندن اجرای این طرح  اظهار کرد: درسال گذشته و همراستا با برنامه های جهش تولید و با هدف اشتغال پایدار و توسعه کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان ، مطالعات  و نقشه برداری طرح تجمعیی سامانه های نوین آبیاری به اتمام رسید و عملیات تسطیح اراضی و حذف درختان پیر و فرسوده و غیر مثمر و غیر اقتصادی در سطح روستای سراح بخش احمدی در شهرستان حاجی اباد انجام شد .
سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  ادامه داد : احداث کانال و سیفون انتقال آب و  خرید لوله های اصلی اجرای طرح نیز  انجام شده و اعتبارات لازم جهت یارانه نهال با مشارکت بنیاد برکت نیز به پایان رسیده است و  در صورت تامین مشارکت مردم طبق قانون مابقی پروژه تکمیل می گردد.
خلیلی با بیان اینکه میزان کمک بلاعوض دولت 85 درصد از اجرای طرح می باشد و  برای هر هکتار حداکثر 230 میلیون ریال اعتبار لازم است ،  اضافه نمود : با توجه به ضعف مالی بهره برداران منطقه این سازمان پیگیر کمبود اعتبار از سایر منابع نیز می باشدکه در صورت امکان بدون مشارکت بهره برداران این طرح به اتمام برساند .
مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در پایان خواستار همیاری و پرداخت سهم مشارکت بهره برداران جهت تکمیل هرچه زودتر این طرح گردید