خبرها


رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی: راه اندازی سامانه مدیریت بحران بخش کشاورزی

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی از راه اندازی سامانه مدیریت بحران بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، روح الله رمضان پور اظهار کرد: سامانه مدیریت بحران بخش کشاورزی با هدف دسترسی سریع به آمار و اطلاعات خسارات وارده ناشی از انواع مخاطرات در وزارت جهادکشاورزی راه اندازی شد.

وی افزود: در حال حاضر دسترسی لازم تولیدکنندگان بخش کشاورزی جهت ثبت اطلاعات خسارت وارده و مدیران و کارشناسان کلیه زیربخش و دستگاههای تابعه جهادکشاورزی ایجاد گردیده است.

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی همچنین ابراز داشت: با بروز مخاطرات در کلیه زیربخش ها اعم از منابع طبیعی و آبخیزداری ، دامپزشکی شیلات، زراعت، باغبانی ،آفات و بیماری های گیاهی و دامی ، زیرساخت ها ، دام عشایر و ... بهره بردار می تواند شخصا از طریق مراجعه به سامانه با آدرس اینترنتی ۱۰,۷.۲۳۴.۱۳۳ https://  نسبت به ثبت واحد خسارت دیده اقدام و کد پیگیری اخذ نماید.

گفتنی است؛ دسترسی لازم به اعضای ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران بخش کشاورزی در شهرستان ها  و استان داده شده است. کارشناسان ، مدیران شهرستانی و ستادی جهادکشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری ، شیلات و دامپزشکی و امور عشایر پس از اعلام خسارت توسط تولیدکننده خسارت دیده نسبت به برآورد خسارت وارده اقدام و مطابق چارت ارسال شده نسبت به ارجاع گزارش به مقام بعدی اقدام می کنند. فرایند تامین اعتبارات جبران خسارت پس از ثبت و ارجاع در سامانه مذکور آغاز می شود.