خبرها


برگزاری ششمین نشست کارگروه یاوران تولید استان هرمزگان

 ششمین نشست کارگروه یاوران تولید استان هرمزگان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، نشست كارگروه ياوران توليد استان با حضور علی باقرزاده همائی رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ، حاجی رییس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی هرمزگان ، مرتضوی رییس پژوهشکده و اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، دكتر حسيني دبير محققان معين و معاون پژوهش و فناوري مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي، دكتر عسكري رئيس بخش گياهپزشكي مركز و جمعي از مديران بخش كشاورزي برگزار شد.

حاجبی دبیر کارگروه، در این نشست هدف از برگزاری جلسات را افزایش عملکرد و درآمد کشاورزان منطقه عنوان کرده و افزود: عملکرد مرکز در احصاء چالشهای بخش کشاورزی خوب می باشد.

گفتنی است؛ با توجه به اینکه خاک سطحی استخرهای پرورش میگو غنی از مواد آلی است و مقدار بیش از حد مواد آلی ایجاد محدودیت در استخرهای پرورش میگو می کند و بایستی از استخر خارج شوند؛ مقرر گردید امکان اجرای یک پروژه مشترک تحقیقاتی برای استفاده از این مواد آلی رسوب کرده در کف استخرها برای مصارف کشاورزی پیگیری شود.

همچنین پیگیری مولدها در صنعت میگو ،برگزاری دوره های آموزشی برای بهره برداران استخرهای پرورش میگو از ابتدای احداث استخر تا مدیریت پرورش میگو و استفاده از حشرات برای تولید غذای میگو در قالب انجام پروژه تحقیقاتی از مصوبات این نشست بود.