خبرها


آغاز مبارزه شیمیایی با سن غلات ( سن مادر)

مدیر حفاظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان از آغاز مبارزه شیمیایی با سن غلات در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی هرمزگان، سید عبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: مبارزه شیمیایی با سن غلات ( سن مادر) در مزارع گندم درمنطقه شهدادی شهرستان حاجی آباد از هفته گذشته آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون 112 هکتار مبارزه شیمیایی با سن غلات ( سن مادر) در مزارع گندم درمنطقه شهدادی شهرستان حاجی آباد انجام شده است.