خبرها


برگزاری جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی جشنواره شهیدرجایی

 رییس گروه نوسازی و تحول اداری از برگزاری جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی جشنواره شهیدرجایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی هرمزگان، آرزو ساربانی در جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی جشنواره شهیدرجایی اظهار کرد: آماده سازی مستندات قبل از سال ضروری می باشد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی بین بخشی تاکید کرد و افزود: بایستی برنامه ریزی جهت اجرا و تعیین مسوول محورها انجام شود.

گفتنی است؛ در این جلسه ضمن تشریح دستورالعمل ، شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد جشنواره 98 و 99 بررسی شد.