خبرها


برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی/لزوم هماهنگی بین بخشی جهت ارزیابی

جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، جلسه کمیته مدیریت عملکرد سازمان در شاخص های اختصاصی صبح امروز با حضور طهماسب غلام پور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهادکشاورزی  هرمزگان ، دهقانی کارشناس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و تعدادی از مدیران ستادی سازمان جهادکشاورزی در محل سالن پیارم برگزار شد.

غلام پور در این جلسه با اشاره به اهمیت ارزیابی اظهار کرد: هماهنگی بین بخشی جهت ارزیابی و مستندسازی شاخص های اختصاصی مهم و ضروری می باشد.

همچنین مرادی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات جهادکشاورزی هرمزگان در خصوص شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی توضیحاتی ارائه داده و به تشریح این شاخص ها پرداخت.

دهقانی کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز به بیان نحوه مستدسازی مدارک لازم پرداخت.

گفتنی است ؛ در پایان از نمونه ها و فعالین جشنواره شهیدرجایی تجلیل به عمل آمد.