خبرها


تسلیت/

جناب آقای محمدی

مدیر محترم پشتیبانی و رفاه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ؛ برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

علی باقرزاده همایی

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان