خبرها


قدردانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی به دلیل انتخاب سازمان جهادکشاورزی هرمزگان به عنوان دستگاه برتر در سطح استان در فرایند ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی عملکرد در سال 98 از کلیه ارکان آن سازمان به ویژه معاونت توسعه مدیریت و منابع قدردانی کرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، شاهرخ شجری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی اظهار کرد: در راستای تحقق برنامه های اصلاح نظام اداری کشور و نظام مدیریت عملکرد دستگاههای اجرایی ، سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در فرایند ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی عملکرد در سال 98 جزء دستگاههای برتر در سطح استان انتخاب شد .

وی افزود: دستیابی این موفقیت توسط سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نشان از راهبری اثربخش و تلاش های ارزنده کلیه ارکان آن سازمان به ویژه معاونت توسعه مدیریت و منابع بوده که جای قدردانی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: تداوم این حرکت مثبت موجب تعالی و بهبود سازمان را فراهم کرده و نتیجه آن را در توسعه و بهبود بخش کشاورزی عینیت خواهد یافت.