خبرها


بازدید عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی از شهرک شیلاتی پرورش میگوی سدیج

عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی به اتفاق هیات همراه از شهرک شیلاتی 1391 هکتاری پرورش میگوی سدیج در شهرستان جاسک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، مهندس علیپور عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی با همراهی حسین مهدی دوست مدیرکل تملک، واگذاری و اداره امور شهرکهای کشاورزی ، سالمی مدیرشعبه شهرکهای کشاورزی استان هرمزگان و مدیرجهادکشاورزی شهرستان جاسک  از عرصه شهرک شیلاتی 1391 هکتاری پرورش میگوی سدیج در شهرستان جاسک بازدید کرد.

سالمی در این بازدید اظهار کرد: شهرک شیلاتی 1391 هکتاری پرورش میگوی سدیج در فراخوان عمومی دعوت به جلب و جذب سرمایه گذاران در روزنامه های کثیرالانتشار درج شده که متعاقب آن سرمایه گذاران درخواست های خود را به سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان ارسال کردند.

به گفته وی، پس از بررسی در کمیته اولویت سنجی نسبت به ارسال به ستاد اقدام کرده و فرایند اقدامات بعدی صورت می گیرد.