خبرها


انالله و انا الیه راجعون درگذشت نابهنگام  جانباز شیمیایی مهندس عبدالوهاب خرمی دهبارز

انالله و انا الیه راجعون درگذشت نابهنگام  جانباز شیمیایی مهندس عبدالوهاب خرمی دهبارز به همه همکاران و همرزمانش تسلیت عرض می نمایم. مرحوم خرمی به یاران شهیدش پیوست.خلوص و صداقت و پاکی فداکاری و خدمت بی منت و عشق و صفای باطن از ویژگی های این یادگار ۸ سال دفاع مقدس بود.خداوندا او را در جوار اولیاالله و شهدای بزرگ اسلام و امام حسین محشور بفرماید.

انالله و انا الیه راجعون درگذشت نابهنگام  جانباز شیمیایی مهندس عبدالوهاب خرمی دهبارز به همه همکاران و همرزمانش تسلیت عرض می نمایم. مرحوم خرمی به یاران شهیدش پیوست.خلوص و صداقت و پاکی فداکاری و خدمت بی منت و عشق و صفای باطن از ویژگی های این یادگار ۸ سال دفاع مقدس بود.خداوندا او را در جوار اولیاالله و شهدای بزرگ اسلام و امام حسین محشور بفرماید.