خبرها


رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان مطرح کرد؛ ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان از 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، علی باقرزاده همائی اظهار کرد: تاکنون بیش از یکهزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی استان هرمزگان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: این سرمایه گذاری به صورت 55 درصد در حوزه گلخانه ، 30 درصد در آبزی پروری، 10 درصد درصنایع تبدیلی و 5 درصد درسایر فعالیت ها انجام شده است .

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان ادامه داد: جذب 600میلیارد تومان منابع تسهیلاتی در قالب 930 طرح با 6 هزار نفر اشتغال زایی بوده که 3 هزار و 300 نفر اشتغال جدید و 2 هزار و 700 نفر تثبیت اشتغال در استان صورت گرفته است.

باقرزاده گفت: بخشی از این منابع تسهیلاتی از بند الف تبصره 18 شامل مبلغ 370 میلیارد تومان در قالب 116 طرح می باشد.

وی در ادامه 73 درصد طرح ها از محل بند الف تبصره 18 را مرتبط با گلخانه ها، 15 درصد آبزی پروری، 6 درصد صنایع تبدیلی و غذایی ، 2 درصد دام و طیور و 4 درصد سرمایه در گردش دانست .

عالی ترین مقام وزارت جهادکشاورزی در استان هرمزگان جذب مابقی منابع تسهیلاتی را از محل های صندوق توسعه ملی، اشتغال پایدار روستایی ، مکانیزاسیون و سایر منابع تسهیلاتی اعلام داشت و افزود: 94 میلیارد تومان در قالب 73 طرح از محل صندوق توسعه ملی، 30 میلیارد تومان در قالب 18 طرح از محل اشتغال پایدار روستایی در قالب 18 طرح ، 30 میلیارد تومان در قالب 143 فقره از محل مکانیزاسیون و 75 میلیارد تومان از محل سایر منابع تسهیلاتی می باشد.

باقرزاده همچنین در خصوص بخشودگی اعلام داشت: بخشودگی 100 میلیارد تومان از سود و جرائم بیش از 7 هزار فقره تسهیلات معوقه بخش کشاورزی شامل 46 میلیارد تومان با استفاده از مفاد قانونی بند( خ ) ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم و 36 میلیارد تومان با استفاده از مفاد قانونی بند ( ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 جهت تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان انجام شده است.

به گفته وی، تاکنون بیش از یک هزار و 800 فقره مجوز سرمایه گذاری جدید جهت سرمایه گذاری بیش از 20 هزار میلیارد ریال انجام شده است.