خبرها


رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در نشست هم اندیشی سرمایه گذاران و صاحب نظران پرورش ماهی در قفس مطرح کرد؛ لزوم تخصیص ردیف بودجه ای برای صنعت آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: کمکها در موعدزمانی مشخص شده به بخش کشاورزی اختصاص یابد تا بهره برداران این بخش رغبتی وافر برای سرمایه گذاری داشته باشند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان ، علی باقرزاده همائی در نشست با سرمایه گذاران و صاحب نظران پرورش ماهی در قفس ضمن قدردانی از حمایت های جدی استاندار ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و وزارت جهادکشاورزی گفت: دولت در سایر بخش های کشاورزی حمایت های دارد منتها در بخش آبزی پروری حمایتی نمی کند ، چنانچه خواستار ورود جامعه محلی به صنعت آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس هستیم بایستی ردیف بودجه ای را به این صنعت اختصاص دهیم.
وی همچنین افزود: نیازمند حمایت مختص بعد از تولید در همه بخش های کشاورزی هستیم بصورتی که درصدی از سود صادرات و واردات محصولات این بخش در مواقع بحران برای حمایت از بخش کشاورزی استفاده شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه به موانع تامین نهاده ها برای صنعت آبزی پروری اشاره و ابراز داشت: نهاده های مورد نیاز صنعت دام از طریق سامانه بازارگاه تامین می شود منتها برای صنعت آبزی پروری تاکنون سهمیه ای برای تامین نهاده های این حوزه درنظر گرفته نشده است که بار مالی زیادی را برای این صنعت دارد.
باقرزاده با بیان اینکه کمک ها جهت خسارتهای وارده به بخش کشاورزی جوابگوی این بخش نمی باشد، خاطرنشان ساخت: سقف بیمه محصولات کشاورزی بسیار پایین بوده که کشاورز و بهره بردار رغبتی برای بیمه محصولات ندارد.
وی تصریح کرد: کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی داشته و در کمکها نیز بایستی به صورت خاص این بخش دیده شود.
این مسوول در پایان افزود: چنانچه کمکها در موعدزمانی به بخش کشاورزی اختصاص یابد بهره برداران این بخش رغبتی وافر برای سرمایه گذاری خواهند داشت.