خبرها


یک اتفاق بزرگ جهت حمایت از کسب و کارهای قشر آسیب دیده در اثر بیماری کرونا ؛ انعقاد قرار داد همکاری صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی بندرعباس و سازمان ملل متحد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان از انعقاد قرارداد همکاری صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی بندرعباس و undp (سازمان ملل متحد )خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، لاله بشیرزاده اظهار کرد: قرارداد همکاری صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان بندرعباس و undp (سازمان ملل متحد) منعقد شد.

وی افزود: این قرارداد همکاری به مبلغ 8 میلیارد و 900 میلیون ریال در خصوص اجرای پروژه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده کوچک زنان روستایی در اثر بیماری کرونا منعقد شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان ادامه داد: قرارداد مذکور برای اولین بار در سطح کشور توسط مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی با یک سازمان بین المللی منعقد شده است.

بشیرزاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه در استان، شاهد اجرای پروژه های بیشتری با undp برای کمک و حمایت از قشر آسیب دیده و محروم استان باشیم.