خبرها


سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: تسهیل و تسریع شرایط واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از تسهیل و تسریع شرایط واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، علی اصغر خلیلی اظهار کرد: براساس ابلاغ معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، شرایط  مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی تسهیل و تسریع می شود.

وی همچنین افزود:این تصمیم در راستای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی گرفته شده است.

این مسوول ادامه داد: موضوع واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی، از جمله مسائل بسیار مهم در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می رود که علاوه بر پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندها از یکنواختی و وحدت رویه برخوردار نبود.

خلیلی افزود: این موضوع باعث شده است فعالان بخش خصوصی برای شروع سرمایه‌گذاری نسبت به زمان‌بر بودن این فرآیند که سبب می شود هزینه سرمایه‌گذاری آنها افزایش یابد، اعلام نارضایتی نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و براساس وظایف و اختیارات محوله در ارتباط با اصلاح و حذف مقررات زائد و مجوزهای غیرضرور، تشکیل شد و تصمیماتی برای تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی در قالب مصوبه ای ۱۸ بندی اتخاذ نمود.