خبرها


عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رییس سازمان جهادکشاورزی: مدیریت منابع آب از نخستین ترین اولویت های کمیسیون کشاورزی است/ لزوم تشکیل میز اقتصادی در ارتقاء بازاریابی محصولات کشاورزی

نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه مدیریت منابع آب، کیفیت بخشی به محصولات کشاورزی، تامین نهاده ها و بازاریابی محصولات کشاورزی از اولویتهای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می باشد، گفت: یکی از ضعف‌های مهم بخش کشاورزی بازاریابی محصولات است که باید به منظور رصد بازارهای خارجی در سفارتخانه‌ها میز اقتصادی تشکیل و از ظرفیت کشورهای منطقه که به محصولات تولیدی ما نیاز دارند آگاه شویم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، حسین رئیسی نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در دیدار با علی باقرزاده همائی رییس سازمان جهادکشاورزی و مدیران و روسای تشکلهای بخش کشاورزی هرمزگان با اشاره به اولویت های کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران کشوری با اقلیم کم آبی است، موضوع آب، مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از آن اولویت این کمیسیون می باشد.

وی همچنین افزود: کیفیت بخشی به محصولات کشاورزی با توسعه کشت های گلخانه ای که هم در کاهش مصرف آب، بالاماندن راندمان و کیفیت محصول تاثیر دارد نیز از اهمیتی ویژه ای برخوردار بوده که مدنظر این کمیسیون می باشد.

نماینده مردم شرق هرمزگان نیز تامین نهاده ها در بخش کشاورزی و دام وطیور، بازاریابی محصولات کشاورزی در بازار داخلی و منطقه ای را از دیگر اولویتهای کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دانست و ابراز کرد: افزایش سطح زیر کشت و جهش تولید در سطح که از منویات مقام معظم رهبری بوده نیزمدنظر کمیسیون کشاورزی بوده و معتقدیم بهترین میدان برای رعایت مفاد اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی می باشد.

رئیسی در ادامه تصریح کرد: بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک الگو برای سایر بخش های اقتصادی در کشور باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به خسارت بخش کشاورزی اشاره داشت و افزود: ما در کمیسیون کشاورزی به عنوان نمایندگان مردم تلاش خواهیم کرد تا حد مقدورات خسارتها به کشاورزان جبران شود و تدابیری  اندیشیده شود تا در آینده شاهد این خسارتها نباشیم.

این مسوول خاطرنشان ساخت: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی استفاده از شیوه‌های آبیاری نوین باید از اولویت‌های این بخش باشد زیرا عملیاتی شدن آن سطح زیر کشت و میزان بازدهی مزارع را افزایش می‌دهد.

رئیسی با اشاره به اینکه یکی از ضعف‌های مهم بخش کشاورزی بازاریابی محصولات است، افزود: باید به منظور رصد بازارهای خارجی در سفارتخانه‌ها میز اقتصادی تشکیل و از ظرفیت کشورهای منطقه که به محصولات تولیدی ما نیاز دارند آگاه شویم.

عضو کمیسیون کشاوزری مجلس شورای اسلامی ، بخش کشاورزی را از پربازده ترین بخش های در کشور دانست و افزود: در استان هرمزگان بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی می باشد.

رئیسی به محصولات ترا ریخته دربازار محصولات کشاورزی اشاره و آن را یک تهدید معرفی داشت و گفت:نیازهای غذایی کشور را بایستی در داخل کشور دنبال شود.

به گفته وی، صنایع تبدیلی و صنایع جنبی بخش کشاورزی نیز اهمیت ویژه ای در تامین سبد غذایی کشور داشته که از اولویتهای این کمیسیون در نظر گرفته شده است.