خبرها


در اولین روز از هفته جهادکشاورزی انجام شد؛ قدردانی امورشعب بانک کشاورزی از جهادگران جهادکشاورزی استان هرمزگان

مدیریت امورشعب بانک کشاورزی استان هرمزگان بمناسبت هفته جهادکشاورزی از جهادگران جهادکشاورزی استان هرمزگان قدردانی کرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، بمناسبت آغاز هفته جهادکشاورزی صبح امروز مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان با حضور در سازمان جهادکشاورزی از جهادگران این سازمان قدردانی کرد.

افرائی رییس روابط عمومی امور شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان در نخستین از روز از هفته جهادکشاورزی به نمایندگی از بانک کشاورزی با اهداء گل و شیرینی از جهادگران سازمان جهادکشاورزی قدردانی کرد.

گفتنی است؛ هفته جهادکشاورزی از 21 خردادماه الی 27 خردادماه بوده که امسال با شعار کشاورزی، جهش تولید و امنیت غذایی آغاز شده است.