خبرها


پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان به مناسبت روز ملی "خلیج فارس"

 رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس گفت:نام خلیج فارس تا ابد جاودان است و تصور ناسنجیده آنانی که تحریف این نام تاریخی را دنبال می‌کنند، در برابر اسناد معتبر و متقن تاریخی رنگ می بازد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ، متن پیام علی باقرزاده همائی رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان شرح زیر است:

بی شک نامگذاری یک روز به عنوان روز ملی خلیج فارس فراتر از یک مناسبت تاریخی و مبین چشم طمعی است که همواره بیگانگان بر مروارید جنوب ایران دوخته اند، تا جایی که با قصد هویت زدایی از خلیج همیشه فارس بارها قصد تغییر نام آن را داشته‌اند، تا اصالت تاریخی‌اش را مخدوش و اقتدار ایران بر این پهنه نیلگون و جغرافیای راهبردی را تضعیف کنند، در حالی که جهان، خلیج فارس را از دیرباز با هویت و نام پارسی آن می‌شناسد.

"خلیج فارس" نامی که همبستگی و همدلی همه ایرانیان در سراسر جهان را با خود همراه می سازد و دهم اردیبهشت ماه، به عنوان «روز ملی خلیج فارس»، وفاق همه ایرانیان را رقم می زند.

نام خلیج فارس تا ابد جاودان است و تصور ناسنجیده آنانی که تحریف این نام تاریخی را دنبال می‌کنند، در برابر اسناد معتبر و متقن تاریخی رنگ می بازد. از همین‌رو، باید گفت که نام خلیج فارس همیشه در تاریخ تمدن ایران جاودانه باقی خواهد ماند.

خلیج فارس، دری گرانبها از میراث فرهنگی و طبیعی ما و پدید آورنده مصادیق متعددی از میراث ملموس و ناملموس ملی و جهانی به نام ایران است.

اینجانب این روز ملی را به ملت ایران تبریک عرض می‌کنم و برای ایران اسلامی عزت و سربلندی و برای خلیج فارس، نامی ماندگار در همیشه تاریخ بشریت خواستارم.

 

علی باقرزاده همائی

 رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان