خبرها


توزیع سم تقلبی دیازینون ۶۰ درصد EC

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، از توزیع سم تقلبی دیازینون 60 درصد EC خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، اشرف منصوری اظهار کرد: سم تقلبی دیازینون 60 درصد EC ، منتسب به شرکت فرآورده های طیف سبز در سطح کشور توزیع شده است که این سم  از مجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سامان نباتات تدارک دیده شده است.

وی افزود:  با توجه به اظهار شرکت تدارک کننده نمونه سم اصلی و تقلبی دارای تفاوت های می باشد.

به گفته اشرف منصوری، جنس کارتن محصول تقلبی با جنس کارتن اصلی تفاوت دارد وکارتن محصول تقلبی هیچگونه استحکامی ندارد.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه ابراز داشت: cry منقسم های درون کارتن محصول تقلبی با منقسم کارتن محصول اصلی متفاوت بوده و منقسم های استفاده شده در کارتن تقلبی از مقوای کارتن های بازیافتی تهیه شده است.

اشرف منصوری همچنین با اشاره اینکه در تصویر برگ های چاپ شده بر روی کارتن محصول اصلی از دو نوع رنگ سبز روشن و تیره استفاده شده در حالی که در تصویر برگ های چاپ شده روی کارتن محصول تقلبی فقط از رنگ سبز تیره استفاده شده است، خاطرنشان ساخت: تصویر کفشدوزک روی کارتن محصول اصلی قرمز رنگ بوده ، در حالیکه این تصویر روی کارتن تقلبی به رنگ تیره و مشکی چاپ شده است.

وی، افزود: رنگ لیبل دیازینون اصلی با رنگ چاپ لیبل دیازینون تقلبی متفاوت است بطوریکه رنگ لیبل محصول اصلی نخودی رنگ و تیره اما رنگ لیبل محصول تقلبی زرد و روشن تر است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: تصاویر نمونه اصلی و تقلبی سم مذکور در سایت اینترنتی سازمان حفظ نباتات به نشانی www.ppo.ir  قابل دسترسی است.