خبرها


خبرگزاری ایانا هرمزگان؛ حائز رتبه برتر کشوری شد

براساس ارزیابی های انجام شده از سوی وزارت جهادکشاورزی، خبرگزاری ایانا ( بخش کشاورزی) استان هرمزگان در کشور رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش روابط  عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، از سوی وزارت جهادکشاورزی خبرگزاری ایانا ( بخش کشاورزی) استان هرمزگان در کشور رتبه نخست را کسب کرد.

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی ضمن قدردانی از اهتمام سازمان جهادکشاورزی هرمزگان برای بهره گیری از ظرفیت خبرگزاری بخش کشاورزی ایران ( ایانا) به منظور تبیین برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای وزارت متبوع در حوزه آن استان و همچنین روشنگری افکار عمومی در زمینه مسائل و موضوعات روز بخش کشاورزی اظهار کرد: براساس ارزیابی عملکرد کمی و کیفی خبرگزاری ایانا در استان ها در سال 98، خبرگزاری ایانا در استان هرمزگان حائز رتبه نخست در کشور شد.

سیدشهاب سیدمحسنی همچنین خاطرنشان ساخت: براساس ارزیابی های انجام شده استان های فارس، خوزستان ، یزد و آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان نیز حائز رتبه های برتر شدند.

گفتنی است؛ در این ارزیابی اولویت و کیفیت خبرهای ارسالی و رعایت دستورالعمل خبرگزاری از جمله رعایت اصول خبرنویسی، ارسال خبر همزمان با وقوع رویداد، پیگیری سوژه های ارجاعی و ...به عنوان شاخص درنظر گرفته شد.