خبرها


با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان؛ ۱۵۰ میلیارد ریال درهزینه های کاشت، داشت وبرداشت صرفه جویی  می شود

رییس مکانیزاسیون سازمان جهادکشاوزری هرمزگان گفت: با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان هرمزگان، 150 میلیارد ریال درهزینه های کاشت،داشت وبرداشت سالانه صرفه جویی می شود.

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی هرمزگان، شاهین شاهی زاده رییس مکانیزاسیون سازمان جهادکشاوزری هرمزگان اظهار کرد: با جذب تسهیلات مکانیزاسیون وبرگزاری انواع کارگاه های آموزشی کاربرد ماشینهای جدید ونقش آنها در کاهش هزینه های کشاورزی سالانه بیش از 150 میلیارد ریال در هزینه های تولید محصولات کشاورزی استان صرفه جویی می شود.

وی افزود: جذب 102 دستگاه ریزدانه کار و خطی کار یارانه ای باعث افزایش 900 درصدی جذب دستگاه های ریزدانه کار در طی 4 سال در دو محصول گندم و کلزا شده است.

رییس مکانیزاسیون سازمان جهادکشاوزری هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر حدود 8 هزار هکتار کشت مکانیزه گندم در استان انجام می شود، ابراز داشت: در گذشته به صورت سنتی 400الی500 کیلو بذر در کشت گندم استفاده می شد ولی در حال حاضر 200 الی 250 کیلو بذر استفاده می شود .

شاهی زاده با اشاره به کاهش یک میلیون و 600 کیلوگرمی بذرگندم با محاسبه قیمتی حدود 16هزار و 500ریال گفت:26 میلیارد ریال در سال زراعی جاری در هزینه ها صرفه جویی شده است.

وی همچنین با اشاره به 1030 هکتار کشت مکانیزه کلزا از مجموع 1050 هکتار سطح زیر کشت استان اظهار داشت: در کشت سنتی 15 الی 20 کیلو بذر کلزا ودر کشت مکانیزه5 الی 7 کیلو استفاده می شود و 4 میلیارد ریال در سال زراعی جاری در هزینه ها صرفه جویی شده است.

رییس مکانیزاسیون سازمان جهادکشاوزری هرمزگان در  خصوص کشاورزی حفاظتی ابراز داشت: با انجام 6500 هکتار کشاورزی حفاظتی ، کاهش تردد حداقل دو مرحله ای تردد ماشینی،  کاهش هزینه آماده سازی و کاشت، کاهش مصرف سوخت بطور میانگین کشاورزی حفاظتی حدود 35درصد از هزینه های کاشت به میزان 100میلیارد ریال کاهش می دهد.

شاهی زاده همچنین اعلام داشت: طبق آمار مرکز توسعه استان هرمزگان از لحاظ تغییرات کشت مکانیزه، غلات رتبه دوم کشور را کسب نموده است  و در حال حاضر نیز کشت های مکانیزه با رشد چشمگیری مواجه می باشد .

وی در ادامه کاهش میزان مصرف آب به صورت میانگین 300 لیتر در هکتار (کاهش یک تا دو مرحله ای آبیاری با انجام کشت حفاظتی و مکانیزه)، کاهش 1 تا2 لیتری سموم مصرف، خودکفایی بذر گندم در استان و عدم نیاز به واردات بذر از سایر استانها ، افزایش تناژ در هکتار ، افزایش راندمان بازدهی و... را از دیگر اتفاقهای مهم در کشت مکانیزه عنوان داشت.