خبرها


برگزاری ستاد ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی در هرمزگان

ستاد ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی با حضور دکتر علیمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور ، مهندس سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، مهندس سعدینی سرپرست مدیریت بحران استانداری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ، ستاد ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی اسفندماه سالجاری با حضور دکتر علیمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور ، مهندس سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، مهندس عبدالحمید سعدینی سرپرست مدیریت بحران استانداری هرمزگان در سالن زیتون سازمان جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد.

در این ستاد مدیران به ارائه گزارش در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه ردیابی و کنترل ملخ صحرایی پرداختند.

همچنین پیش بینی ها و اقدامات لازم در برخورد با موج جدید حمله این آفت به استان انجام شد.

گفتنی است؛ در این ستاد معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر حفظ نباتات، مدیر امور مالی،مدیران شهرستانها و کارشناسان مسوول ملخ صحرایی استان هرمزگان نیز حضور داشتند.