خبرها


معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری استان: فضای تولید واشتغال در دشت جگین ایجاد شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: افزایش سطح زیر کشت محصولات صیفی و باغی در دشت جگین شهرستان جاسک برای افزایش تولید جهت صادرات وایجادفرصت های جدیدشغلی در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، دکتر حیدری در جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری استان در خصوص مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان جاسک اظهار کرد: با تلاش ها واقدامات صورت پذیرفته شده در یک سال اخیر دشت جگین در حال احیای کامل است و فضای تولید واشتغال در این دشت حاکم است.

وی افزود: حفظ زیرساخت هاو بهره گیری بهینه از امکانات مستقر در دشت جگین برای  تولید واشتغال مصداق بارز صیانت از بیت المال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با بیان اینکه افزایش سطح زیر کشت محصولات صیفی و باغی در دشت جگین شهرستان جاسک برای افزایش تولید جهت صادرات وایجادفرصت های جدیدشغلی در دستور کار قرار می گیرد، خاطرنشان ساخت: اراضی همجوارتاسیسات انتقال آب به سمت دشت جگین توسط دستگاه های اجرایی ذیربط ساماندهی گردد تاهرگونه برداشت آب و کشت در چهارچوب فرایند قانونی صورت پذیرد.

حیدری تصریح کرد: تلاش می گرددبا تامین منابع مورد نیاز باهمکاری بهره برداران کانال های آبرسانی حذف و بجای آن خطوط انتقال نصب گرددتا از هدر رفت منابع آب جلوگیری شود.

وی در پایان بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای توسعه دشت جگین برنامه عملیاتی ارائه نمایندتا زمینه جذب سرمایه گذاری در این دشت سرعت گیرد.